Live dates

15 Mei – Harleydag, Huizen 

21 Mei – Poppodium Everdingen (Jampop Finale), Everdingen

27 Mei – Café de Bliksem, Den Helder

28 Mei – Café Stathe, Utrecht

8 Juli – Café de Neushoorn, Leeuwarden

9 Juli – Heechsimmerfestival, Heegermeer 

27 Augustus – Bluescafé Apeldoorn

Past Live dates

27 April – Café Jaxx, Roosendaal
27 April – Oképop, Houten
24 April – Muziekcafé het Warm Onthaal, ‘s-Hertogenbosch